Bức ảnh mới của NASA cho thấy một thiên hà dạng thấu kính ‘đẹp như mơ’