NASA chụp được hình ‘dấu chấm hỏi’ lơ lửng trong không gian vũ trụ