Bức tranh ‘Câu chuyện về các hành tinh và lục địa’: Mối tương quan giữa Thần và Người