Nhỏ bé và xinh đẹp: Những bức chân dung tiểu họa của họa sĩ Edward Greene Malbone