Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Buổi diễn đầu tiên của Shen Yun tại Frankfurt kín rạp: ‘Chúng tôi tin Đấng Sáng Thế Chủ’