Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tất cả năm buổi biểu diễn Shen Yun ở Tours, Pháp, đều cháy vé, những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật đều thán phục