Burger kẹp hành tây kiểu Pháp mọng nước mang lại diện mạo mới cho bữa tối yêu thích của gia đình