Ca sĩ opera từ bỏ sự nghiệp, tìm thấy sức mạnh nữ tính trong vai trò người vợ và người mẹ cổ điển

‘Không có những gia đình bền vững, không có đức tin vào Chúa, không có những cộng đồng ấm áp và trợ giúp nhau, chúng ta chỉ có một xã hội suy tàn.’