Các bác sĩ và y tá lên tiếng về hậu quả của việc phản đối lệnh chích ngừa bắt buộc