Các bản tin: Cuộc phản công dự kiến của Ukraine có khả năng bị hủy hoại do rò rỉ kế hoạch