THÔNG TIN CHI TIẾT: Những điều đã biết về nghi phạm Jack Teixeira liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật