Các biện pháp trừng phạt đối với Nga đang leo thang, và sức mạnh của Trung Quốc cũng đang tăng lên