Các chủ nhà quy mô nhỏ phản đối lệnh cấm trục xuất người thuê nhà ở phía trước Văn phòng Thống đốc New York: ‘Mọi thứ đang trở nên rất cộng sản’