Các chương trình hôm Chủ nhật của CNN, CBS, NBC, ABC không đưa tin về vụ mưu sát Thẩm phán Brett Kavanaugh