Các chuyên gia: Chi tiêu nhiều có thể là hồi chuông báo tử cho triển vọng kinh tế năm 2024

Các nhà kinh tế cảnh báo rằng tâm lý lạc quan xuất phát từ thông báo lãi suất của Hệ thống Dự trữ Liên bang vào tuần trước có thể là quá sớm.