Nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã vượt quá 34 ngàn tỷ USD — Một ‘thành tích đáng buồn’ cho năm 2023

Chính phủ Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 2.65 ngàn tỷ USD vào nợ quốc gia vào năm 2023.