Các chuyên gia: Chính sách hội nhập xuyên eo biển gần đây của Bắc Kinh là ‘chiến tranh tâm lý’ đối với Đài Loan

Các chuyên gia cho biết, chính quyền cộng sản Trung Quốc đang lăm le xâm nhập, chinh phục, và chiếm lấy Đài Loan mà không cần tốn một viên đạn nào.