Chuyên gia: Quân đội Đài Loan cần nhận rõ kẻ thù thực sự của Đài Loan chính là ĐCSTQ