Các chuyên gia cho biết áp lực lạm phát chính vẫn chưa tới