Các chuyên gia: Giá xăng ở California có thể tăng sau khi OPEC cắt giảm sản lượng dầu