Chính phủ TT Biden cho phép California cấm xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel bắt đầu từ năm 2036