Các chuyên gia hàng không cảnh báo: Chiến dịch loại bỏ carbon sẽ làm tăng giá chuyến bay