Các chuyên gia kinh doanh nói cuộc khủng hoảng của Evergrande là do sự quản lý yếu kém của Trung Cộng