Khủng hoảng bủa vây, Tập Cận Bình của Trung Quốc nhắm tới dân thường