Các chuyên gia: Sự biến mất của cựu Ngoại trưởng Trung Quốc làm nổi bật nền chính trị bè phái của ĐCSTQ

Ông Tần Cương ‘được cho là thuộc phe thân Mỹ,’ một phát ngôn viên ủng hộ dân chủ nói