Các chuyên gia: Trung Quốc, các tác nhân ngoại quốc có thể can thiệp vào cuộc bầu cử ở Ấn Độ

Với gần 800 triệu người dùng internet và cuộc tổng tuyển cử bắt đầu từ thứ Sáu, Ấn Độ có nguy cơ cao bị những tác nhân ngoại quốc tiến hành các chiến dịch trên mạng và gây ảnh hưởng.