Các chuyên gia: Trung Quốc vừa là nhà cung cấp vừa là kẻ phá hoại lưới điện của Mỹ

Quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Tổng thống Biden đã khiến Mỹ quốc ‘bị phụ thuộc vào các tập đoàn Trung Quốc’