Hạ viện tìm hiểu sâu hơn về khoản tài trợ bị hủy bỏ từ DOE của TT Biden cho công ty pin do Trung Quốc sở hữu

Quan chức của DOE cho biết ‘việc thẩm định chuyên sâu đã bắt đầu’ chỉ sau khi hàng tỷ dollar tài trợ được công bố đã thúc đẩy giá cổ phiếu cho những tổ chức được cấp tài trợ