Các công ty, các nhà đầu tư có nhận thức được rủi ro liên quan đến Trung Quốc không?