Các công ty do Trung Quốc hậu thuẫn sử dụng luật pháp để ngăn phương Tây phóng vệ tinh