Các công ty Đức hiện còn bi quan hơn cả khi COVID-19 đạt đỉnh điểm