Các công ty Hoa Kỳ tiếp tay cho các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc trở thành tâm điểm tại phiên điều trần của Quốc hội