Các doanh nghiệp thúc giục tòa án gia hạn lệnh hoãn quy định bắt buộc chích ngừa của chính phủ