Các dược sĩ thức tỉnh thêm sự đa dạng, chống phân biệt chủng tộc vào lời tuyên thệ nghề nghiệp