Sĩ quan Lục quân Hoa Kỳ: ‘Chủ nghĩa thức tỉnh’ làm suy yếu hoạt động của quân đội