Các hóa chất nguy hiểm đang được lưu trữ trên khắp Hoa Kỳ, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn

Một nguồn dữ liệu mới được công bố về các cơ sở lưu trữ hóa chất độc hại đã tiết lộ địa điểm và hàng ngàn vụ tai nạn đã xảy ra ở đó.