Các học viên Pháp Luân Công ở Ý yêu cầu ĐCSTQ thả người thân của họ, thu hút sự chú ý của giới truyền thông