Các học viên Pháp Luân Công tôn vinh đức tin trên toàn thế giới, đứng lên chống lại cuộc đàn áp của Trung Cộng