Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bay Area tưởng niệm các nạn nhân của cuộc đàn áp kéo dài 23 năm