Luật sư nhân quyền: Úc có thể giúp ngăn chặn tội ác tàn khốc do Bắc Kinh gây ra