Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Các khán giả tại Stamford ủng hộ sứ mệnh thâm sâu hơn phía sau vẻ đẹp của Shen Yun