Các khoa học gia phát hiện ‘quả trứng vàng’ kỳ lạ dưới đáy biển Thái Bình Dương