Khoảng hai tuần nữa, những người nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) dự kiến ​​sẽ nhận được khoản thanh toán thứ hai trong số hai khoản thanh toán của tháng Mười Hai, tổng cộng là 1,755 USD tiền trợ cấp SSI cho tháng này.

Theo kế hoạch thanh toán Anh sinh Xã hội (pdf), vào ngày 30/12, người nhận sẽ nhận được khoản một thanh toán 914 USD sau khi đã nhận được 841 USD hôm 01/12. Được quản lý bởi Cơ quan An sinh Xã hội, chương trình SSI cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng cho những người có thu nhập thấp, và những người khiếm thị hoặc ốm yếu.

Nói chung, theo lịch trình, các khoản thanh toán SSI được phát hành một lần mỗi tháng, nhưng tháng Mười Hai là một trong ba tháng của năm 2022 mà các khoản thanh toán được gửi hai lần trong một tháng. Đây là vấn đề kỹ thuật vì có tháng bắt đầu vào một ngày chủ nhật.

Tuy nhiên, lịch trình này cho thấy rằng điều đó không có nghĩa là một người nhận SSI sẽ nhận được nhiều khoản thanh toán hơn. Khoản thanh toán SSI được phân phối hôm 01/12 sẽ thay thế khoản thanh toán đáng lẽ được phân phối vào ngày 01/01/2023. Chi phiếu SSI sẽ không được gửi đi vào tháng Một vì tháng này bắt đầu vào một ngày Chủ nhật.

Năm tới, người nhận dự kiến ​​sẽ nhận được khoản thanh toán gấp đôi vào tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín, và tháng Mười Hai, theo lịch trình năm 2023 của chính phủ.

Trong khi đó, theo trang web của Cơ quan An sinh Xã hội, số tiền SSI tối đa hàng tháng của liên bang cho năm 2023 là 914 USD, 1,371 USD cho người đủ điều kiện có vợ/chồng đủ điều kiện và 458 USD cho “người thiết yếu” (essential person). Số tiền tăng lên sau khi cơ quan này thông báo điều chỉnh chi phí sinh hoạt, hay còn gọi COLA, sẽ tăng 8.7% do lạm phát cao trong nhiều thập niên.

“Nói chung, số tiền hàng tháng cho năm tới được xác định bằng cách tăng số tiền thường niên chưa được làm tròn cho năm hiện tại theo COLA có hiệu lực từ tháng Một năm sau,” trang web cho biết. “Số tiền chưa làm tròn cho năm mới sau đó được chia cho 12 và kết quả được làm tròn xuống bội số thấp hơn tiếp theo của 1 USD.”

Ngoài việc cung cấp chi phiếu do người đóng thuế tài trợ cho người lớn và trẻ em khuyết tật hoặc khiếm thị có thu nhập thấp, các khoản thanh toán SSI cũng được áp dụng cho những người từ 65 tuổi trở lên và không phải là người ốm yếu và đáp ứng ngưỡng thu nhập thấp.

Theo cơ quan này, mặc dù Cơ quan An sinh Xã hội điều hành SSI, nhưng quỹ này được tài trợ bởi các loại thuế chung, trong khi các loại thuế tài trợ cho An sinh Xã hội khác là riêng biệt. Các khoản thanh toán An sinh xã hội và các khoản thanh toán SSI là riêng biệt, và một số nhà phê bình đã mô tả SSI là một “chương trình phúc lợi” của liên bang.

Điều chỉnh chi phí sinh hoạt tăng

Hồi giữa tháng Mười, Cơ quan này đã thông báo rằng COLA cho các khoản trợ cấp An sinh Xã hội và SSI sẽ tăng theo mức chưa từng thấy kể từ đầu những năm 1980. Các nhà phân tích đã dự đoán những người về hưu có thể mong đợi khoản thanh toán hàng tháng tăng trung bình khoảng 140 USD mỗi tháng do COLA .

“Việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt 8.7% (COLA) sẽ bắt đầu với các khoản trợ cấp được trả cho hơn 65 triệu người thụ hưởng An sinh Xã hội vào tháng 01/2023,” cơ quan này cho biết và nói thêm rằng “các khoản thanh toán tăng lên cho hơn 7 triệu người thụ hưởng SSI sẽ bắt đầu vào ngày 30/12/2022,” và đồng thời lưu ý rằng một số người nhận được cả khoản thanh toán An sinh xã hội và SSI.

Hồi tháng Mười, cô Mary Johnson, một nhà phân tích thuộc tổ chức Senior Citizens League, nói với Fox News rằng việc tăng COLA có thể đưa một số người về hưu vào khung thuế cao hơn. Cô ấy cũng cảnh báo rằng một số người có thể bị buộc phải trả thuế thu nhập đối với trợ cấp của họ lần đầu tiên.

“Đây là những chương trình dựa trên thu nhập,” cô Johnson nói với USA Today. “Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, đều được quản lý dễ dàng thông qua các tiểu bang. Nếu chúng ta dự báo COLA gần bằng 9 hoặc 10%, thì tất nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng, không chỉ việc quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp thu nhập thấp, mà còn ảnh hưởng đến tất cả những người khác, những người không nhận được trợ cấp.”

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn