Các khoản thanh toán SSI hai lần hàng tháng hiếm có trị giá 1,755 USD sẽ được phát hành sau 2 tuần nữa