Các lệnh trừng phạt mới của EU có thể phản tác dụng và làm lợi cho Trung Quốc