Các mảnh vỡ của khinh khí cầu do thám Trung Quốc mà FBI thu hồi được là ‘vô cùng hạn chế’