Hoa Kỳ phóng thử hỏa tiễn có khả năng hạt nhân vào Thái Bình Dương khi căng thẳng với Trung Quốc gia tăng