Các mối lo ngại trước việc Trung Quốc tuyển dụng quân nhân của Hoa Kỳ và NATO

USAFE-AFAFRICA mô tả nỗ lực tuyển quân của Trung Quốc là một ‘mối đe dọa mới đối với an ninh của Hoa Kỳ và NATO’