Lục quân Hoa Kỳ cắt giảm 24,000 vị trí trong cơ cấu lực lượng tương lai

Quân chủng này thực hiện cắt giảm khi việc tuyển mộ binh lính gặp khó khăn trong nhiều năm.