Các ngân hàng Hoa Kỳ vượt qua bài kiểm tra sức chịu rủi ro của Fed với triển vọng khác nhau về tỷ lệ trả cổ tức cao hơn