G20 công bố kế hoạch áp dụng tiền tệ và ID kỹ thuật số trên toàn thế giới

G20 công bố kế hoạch cho các chính phủ áp dụng thẻ căn cước và tiền kỹ thuật số